Vi tar uppgiftsskydd på allvar

 

Vi tar uppgiftsskydd på allvar

Skyddet av din integritet vid behandlingen av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. När du besöker vår webbplats är det standard att våra webbservrar lagrar din internetleverantörs IP-adress, den webbplats du besökte oss från, webbsidorna du tittar på hos oss samt datumet för ditt besök och den tid du stannar på vår webbplats. Denna information är absolut nödvändig för den tekniska överföringen av webbsidorna och en säker serverdrift. En personlig utvärdering av dessa uppgifter sker inte.

Såvida du skickar oss uppgifter via kontaktformulär lagras dessa uppgifter på våra servrar i samband med säkerhetskopieringen. Dina uppgifter kommer endast att användas av oss för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Ansvarig:
medi GmbH & Co. KG 
Medicusstr. 1 
D-95448 Bayreuth
Tyskland
Telephone: +49 (0)921 912-0 
E-Mail: info@medi.de

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om din person. Dessa omfattar ditt namn, din adress och e-postadress. Du behöver inte heller avslöja några personrelaterade uppgifter för att kunna besöka vår webbplats. I vissa fall behöver vi ditt namn och din adress samt ytterligare information för att kunna erbjuda dig den önskade tjänsten.

Detsamma gäller om vi tillhandahåller informationsmaterial på begäran eller om vi svarar på dina förfrågningar. I dessa fall kommer vi alltid att informera dig. Dessutom lagrar vi endast de uppgifter som du automatiskt eller frivilligt har överfört till oss.

När du använder en av våra tjänster samlar vi vanligtvis bara in de uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla vår tjänst. Vi kommer möjligtvis att fråga dig efter ytterligare information som dock är frivillig. När vi behandlar personuppgifter gör vi det för att kunna erbjuda dig våra tjänster eller för att följa våra kommersiella mål.

Uppgifter som sparas automatiskt

Server-loggfiler

Server-loggfiler

Leverantören av sidorna samlar och lagrar automatiskt information i så kallade server-loggfiler, som din webbläsare sänder automatiskt till oss. Dessa är:

 • Datum och tid för begäran
 • Den begärda filens namn
 • Sidan som filen begärdes från
 • Tillgångsstatus (filen överförd, filen kunde inte hittas, etc.)
 • typ av webbläsare och operativsystem som används
 • den begärande datorns fullständiga IP-adress
 • mängden data som överförts

Dessa uppgifter kommer inte att sammanföras med andra datakällor. Behandlingen sker enligt GDPR artikel 6.1 (f) baserat på vårt berättigade intresse att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

På grund av säkerhetstekniska skäl, i synnerhet för att avvärja attacker på vår webbserver, lagrar vi dessa uppgifter en kort tid. Det är inte möjligt att identifiera enskilda personer på grundval av dessa uppgifter. Senast inom sju dagar kommer uppgifterna att anonymiseras genom förkortning av IP-adressen på domännivå så att det inte längre är möjligt att upprätta ett samband med den enskilda användaren. I anonymiserad form behandlas uppgifterna dessutom för statistiska ändamål; en jämförelse med andra datauppsättningar eller överföring till tredje part (även i utdrag) sker inte. Endast inom ramen för vår serverstatistik, som publiceras vartannat år i vår verksamhetsrapport, finns en framställning av antalet sidvisningar.

Cookies

Cookies

När du besöker vår webbplats kan det hända att vi lagrar information på din dator i form av cookies. Cookies är små filer som överförs av en webbserver till din webbläsare och sparas på hårddisken. Härvid sparas endast IP-adressen men inga personuppgifter. Den här informationen som lagras i cookies gör det möjligt att automatiskt känna igen dig nästa gång du besöker vår webbplats, vilket underlättar användningen. Rättslig grund för användning av cookies är det berättigade intresset enligt GDPR artikel 6.1 (f).

Naturligtvis kan du också besöka våra webbsidor utan att acceptera cookies. Om du inte vill att din dator ska kännas igen vid ditt nästa besök kan du också förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare till ”Neka cookies”. Respektive tillvägagångssätt finns i bruksanvisningen till din respektive webbläsare. Om du nekar till användningen av cookies kan detta dock innebära begränsningar när det gäller användningen av vissa områden på våra webbsidor.

Förnya eller ändra ditt cookie-samtycke.

Google Tag Manager

Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager. Google Tag Manager samlar inte in personuppgifter. Verktyget utlöser andra taggar som i sin tur eventuellt kan samla in uppgifter. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Om en inaktivering utförts på domän- eller cookienivå fortsätter denna att vara verksam för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager. Googles integritetsmeddelande om detta verktyg finns här: www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Google Analytics med anonymiseringsfunktion

Google Analytics med anonymiseringsfunktion

"På vår webbplats använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallat Google. Google Analytics använder så kallade kakor. Det är textfiler som sparas på din dator och på det sättet möjliggör en analys av din användning av webbplatsen.

Den information som skapas med hjälp av dessa kakor, exempelvis tid, ort och hur ofta du besöker webbplatsen, inklusive din IP-adress, överförs till Google i USA och sparas där.

Vi använder Google Analytics med tillägget ”_gat._anonymizeIp” på vår webbplats. Det innebär att Google förkortar och således anonymiserar din IP-adress redan i medlemsstater i Europeiska unionen eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Google använder denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen för oss och tillhandahålla andra tjänster som har att göra med användningen av webbplatsen och Internet. Google överför denna information eventuellt också till tredje part, om detta föreskrivs i lag eller i den mån tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. 

Enligt egen uppgift kommer Google inte under några omständigheter att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att kakor installeras genom att göra motsvarande inställning i din webbläsare. Vi gör dig dock uppmärksam på att du i så fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på vår webbplats i full utsträckning.

För de vanligaste webbläsarna erbjuder Google dessutom ett insticksprogram för inaktivering, som ger dig mer kontroll över vilka uppgifter som Google registrerar om de sidor som du hämtar. Insticksprogrammet meddelar JavaScript (ga.js) från Google Analytics att ingen information om webbplatsbesöket ska överföras till Google Analytics. Insticksprogrammet för inaktivering för webbläsare från Google Analytics förhindrar dock inte att information överförs till oss eller till andra webbanalystjänster som vi eventuellt använder. Mer information om installationen av insticksprogrammet för webbläsare finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Om du besöker vår webbplats från en mobil terminalenhet (smarttelefon eller surfplatta), måste du i stället klicka på denna länk för att i framtiden förhindra Google Analytics spårning på den här webbplatsen. Detta är också möjligt som alternativ till ovannämnda insticksprogram för webbläsare. När du klickar på länken installeras en blockeringskaka i din webbläsare, som gäller endast för denna webbläsare och denna domän. När du tar bort kakorna i den här webbläsaren, tas blockeringskakan också bort, så att du måste klicka på länken en gång till.

Om du har samtyckt till att Google kopplar ihop din webb- och webbläsarhistorik med ditt Google-konto och att information från ditt Google-konto används för att individanpassa annonser, använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics uppgifter för att skapa målgruppslistor för enhetsövergripande marknadsföring med riktade annonser. För detta ändamål registrerar Google Analytics först ditt ID som verifierats av Google på vår webbplats och som är kopplat till ditt Google-konto (och som därför utgör personuppgifter). Sedan kopplar Google Analytics tillfälligt ihop ditt ID med dina uppgifter från Google Analytics, för att optimera våra målgrupper.

Om du inte går med på det, kan du sätta stopp för det genom att göra motsvarande inställningar under ”Mitt konto” i ditt Google-konto.

Pingdom

Pingdom

Den här webbplatsen använder övervakningstjänsten Pingdom som drivs av det svenska företaget Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Sverige. Pingdom använder så kallade kakor. Dessa kakor är små textfiler som sparas lokalt i cacheminnet i webbplatsbesökarens webbläsare. Dessa kakor är till för att känna igen webbläsaren och på så sätt möjliggöra en analys av dina hämtningar och av vår webbplats laddningsegenskaper (prestanda) och tillgänglighet, som sedan används för att förbättra laddningsegenskaperna och presentationen av innehållet på webbplatsen. För att generellt förhindra att kakor används på din dator, kan du ställa in din webbläsare så att det i framtiden inte längre går att installera kakor på din dator resp. så att alla redan installerade kakor tas bort. Men om samtliga kakor stängs av, kan det leda till att en del funktioner på våra webbsidor inte kan utföras längre. Pingdoms dataskyddspolicy hittar du på följande adress: www.pingdom.com/legal/privacy-policy/

Cookiebot

Cookiebot

På vår webbplats laddas i efterhand en webbtjänst som tillhandahålls av företaget Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn (nedan kallat cookiebot.com). Vi använder dessa uppgifter för att säkerställa vår webbplats fulla funktionalitet. I samband med det överför din webbläsare eventuellt personuppgifter till cookiebot.com. Rättslig grund för uppgiftsbehandlingen är artikel 6 första stycket bokstav f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Det berättigade intresset består i att säkerställa webbplatsens felfria funktion. Uppgifterna tas bort så snart ändamålet med datainsamlingen har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda uppgifterna hittar du i dataskyddspolicyn för cookiebot.com på följande adress: www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Ytterligare information

Kundkonto

Kundkonto

För varje kund som registrerar sig på motsvarande sätt, skapar vi en lösenordsskyddad direkt åtkomst till den kundens basuppgifter som har sparats hos oss (kundkonto). Här kan du se uppgifter om dina lagda, öppna och nyligen ivägskickade beställningar eller hantera dina adressuppgifter. Du åtar dig att behandla dina personliga inloggningsuppgifter konfidentiellt, och att inte göra dem tillgängliga för obehörig tredje part. Vi kan inte påta oss något ansvar för lösenord som används på obehörigt sätt, såvida inte vi är ansvariga för den obehöriga användningen.

Med funktionen "förbli inloggad" vill vi göra ditt besök på vår webbplats så behagligt som möjligt. Denna funktion ger dig möjlighet att använda våra tjänster utan att behöva logga in på nytt varje gång. Av säkerhetsskäl kommer du dock att bli ombedd att mata in ditt lösenord igen, till exempel om dina personuppgifter ska ändras eller om du vill göra en beställning. Vi rekommenderar att inte använda denna funktion om datorn används av flera användare. Vi vill påpeka att funktionen "förbli inloggad" inte är tillgänglig om du använder en inställning som automatiskt tar bort lagrade kakor efter varje session.

Inloggning med Auth0

Inloggning med Auth0

För att administrera inloggningarna i vårt system använder vi verktyget Auth0. Detta tillhandahålls av Auth0, 10900 NE 8th Street, Bellevue, WA 98004, USA. Därvid överförs data till USA och behandlas där för vår räkning i enlighet med ett personuppgiftsbiträdesavtal (GDPR art. 28). Auth0 uppfyller kraven i EU-US Privacy Shield, ett ramverk som reglerar insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU. Beakta även integritetsmeddelandena från Auth0 på auth0.com/privacy

Säkerhet

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och administrativa försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Alla våra anställda samt de tjänsteleverantörer som arbetar för oss är skyldiga att följa gällande lagar om uppgiftsskydd.

Oavsett när vi samlar in och behandlar personuppgifter krypteras dessa innan de överförs. Det innebär att dina uppgifter inte kan missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder är därvid föremål för en ständig förbättringsprocess och våra integritetspolicyer revideras kontinuerligt. Se till att du alltid har den senaste versionen.

Den registrerades rättigheter

Du har när som helst rätt att begära information, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina lagrade uppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med uppgiftsskyddslagstiftningens förutsättningar.

information

Rätt till information

Du kan begära information av oss om dina uppgifter och i vilken utsträckning vi behandlar dem.

rättelse

Rätt till rättelse

Om vi behandlar uppgifter om dig som är ofullständiga eller felaktiga kan du när som helst begära att de korrigeras resp. kompletteras.

radering

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina uppgifter såvida vi behandlar dem orättmätigt eller om behandlingen på ett oproportionerligt sätt gör intrång i dina berättigade skyddsintressen. Beakta att det kan finnas skäl som förhindrar en omedelbar radering, exempelvis i samband med lagstadgade förvaringsskyldigheter.

Oberoende av tillvaratagandet av din rätt till radering kommer vi att radera dina uppgifter omedelbart och fullständigt, i den mån som det inte finns några förvaringsskyldigheter på grund av rättshandlingar eller lagar.

begränsning av behandling

Rätt till begränsning av behandling

Du kan kräva av oss att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas, om

 • du bestrider personuppgifternas riktighet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera uppgifternas riktighet,
 • behandlingen av uppgifterna är olaglig, men du motsätter dig en radering och i stället begär en begränsning av uppgifternas användning,
 • vi inte längre behöver uppgifterna för det avsedda ändamålet, men du behöver dem för att kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • du har invänt mot behandling av uppgifterna.

dataportabilitet

Rätt till dataportabilitet

Du kan begära av oss att vi ska tillhandahålla de uppgifter som du gett oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att du ska kunna överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan att vi hindrar detta, såvida

 • vår behandling grundar sig på ett återkalleligt samtycke du gett oss eller på ett avtal mellan oss och
 • denna behandlingen sker med hjälp av ett automatiserat förfarande.

När det är tekniskt genomförbart kan du kräva av oss en direkt överföring av dina uppgifter till en annan ansvarig.

göra invändningar

Rätt att göra invändningar

Om vi behandlar dina uppgifter på grund av ett berättigat intresse kan du när som helst invända mot denna databehandling; detta gäller även för en profilering som stöds av dessa bestämmelser. Vi slutar då att behandla dina uppgifter såvida vi inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du kan när som helst utan att ange skäl invända mot behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföring.

lämna in klagomål

Rätt att lämna in klagomål

Om du anser att vi vid behandlingen av dina uppgifter bryter mot den tyska eller europeiska uppgiftsskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss för att klargöra frågor. Naturligtvis har du också rätt att kontakta behörig tillsynsmyndighet för uppgiftsskydd.

Såvida du vill göra en av de nämnda rättigheterna gällande gentemot oss ska du kontakta våra uppgiftsskyddsombud. Vid osäkerhet kan vi begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy om detta blir nödvändigt på grund av ny teknik. Se till att du alltid har den senaste versionen. Om några grundläggande ändringar görs i denna integritetspolicy, kommer vi att meddela detta på vår webbplats.

När det gäller uppgiftsskydd kan alla intressenter och besökare på vår webbplats nå oss genom kontaktuppgifter nedan:

Christian Volkmer 
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg, Tyskland
Tel.: +49(0)941 2986930
Fax: +49(0)941 29869316
E-post: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

Här får du vår dataskyddsinformation för sökande, kunder, fackhandlare och leverantörer.