Poważnie traktujemy ochronę danych

 

Poważnie traktujemy ochronę danych

Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas kwestią o bardzo istotnym znaczeniu. W trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej nasze serwery sieciowe zapisują standardowo numer IP Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, przez którą weszli Państwo do naszego serwisu, strony internetowe odwiedzane przez Państwa u nas oraz datę i czas trwania odwiedzin. Informacje te są wymagane dla zapewnienia technicznego transferu stron internetowych i bezpiecznego działania serwera. Spersonalizowana analiza tych danych nie ma miejsca.

Jeśli dane zostaną nam przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, to w ramach zabezpieczania danych będą one przechowywane na naszych serwerach. Państwa dane zostaną wykorzystane przez nas wyłącznie do obsługi Państwa sprawy. Państwa dane będą traktowane ściśle poufnie. Nie ma miejsca przekazywanie ich stronom trzecim.

Administrator danych:

medi GmbH & Co. KG
Medicusstr. 1
95448 Bayreuth
Telefon: 0921 912-0
Telefaks: 0921 912-370

Dane osobowe

Dane osobowe to dane dotyczące Państwa osoby. Obejmują one Państwa imię i nazwisko, adres i adres poczty elektronicznej. Nie muszą Państwo ujawniać żadnych danych osobowych w celu odwiedzenia naszej strony internetowej. W niektórych przypadkach potrzebujemy Państwa nazwiska i adresu, a także innych informacji, aby zaoferować Państwu żądaną usługę.

To samo dotyczy sytuacji, w której dostarczymy na żądanie materiały informacyjne lub udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania. W takich przypadkach zawsze będziemy Państwa o tym informować. Ponadto przechowujemy wyłącznie dane, które przekazali nam Państwo automatycznie lub dobrowolnie.

Jeśli korzystają Państwo z jednej z naszych usług, zazwyczaj zbieramy tylko dane niezbędne do świadczenia naszej usługi. Możemy Państwa poprosić o dodatkowe informacje, które mają charakter dobrowolny. Przetwarzając dane osobowe, robimy to, aby móc zaoferować Państwu nasze usługi lub w celu realizacji naszych celów handlowych.

Automatyczne przechowywanie danych

Pliki dziennika serwera

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • data i godzina żądania
 • nazwa żądanego pliku
 • strona, z której zażądano pliku
 • status dostępu (transfer plików, nie znaleziono pliku itp.)
 • używana przeglądarka internetowa i używany system operacyjny
 • pełny adres IP komputera wysyłającego żądanie
 • przekazana ilość danych

Łączenie tych danych z innymi źródłami danych nie ma miejsca. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności w celu odparcia ataków na nasz serwer internetowy, dane te są przez nas przechowywane krótkoterminowo. Na podstawie tych danych nie jest możliwa identyfikacja konkretnych osób. Najpóźniej po siedmiu dniach dane są anonimizowane przez skrócenie adresu IP na poziomie domeny, dzięki czemu nie można już ustalić związku z indywidualnym użytkownikiem. W anonimowej formie dane są również przetwarzane w celach statystycznych; porównanie z innymi bazami danych lub przekazywanie stronom trzecim, nawet w fragmentach, nie ma miejsca. Tylko w kontekście naszych statystyk serwerowych, które publikujemy co dwa lata w naszym raporcie aktywności, prezentowana jest liczba odsłon strony.

Pliki cookie

Pliki cookie

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych możemy przechowywać informacje na Twoim komputerze w postaci plików cookie. Pliki cookie to małe pliki przesyłane z serwera internetowego do przeglądarki i przechowywane na dysku twardym. Zapisywany jest przy tym tylko adres protokołu internetowego – nie dane osobowe. Te informacje, które są przechowywane w plikach cookie umożliwiają automatyczne rozpoznanie użytkownika przy kolejnej wizycie na naszej stronie, co ułatwi Państwu korzystanie ze strony. Podstawą prawną korzystania z plików cookie jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Oczywiście mogą Państwo również odwiedzić naszą stronę internetową bez akceptowania plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa komputer był rozpoznawany przy kolejnej wizycie, można również odmówić korzystania z plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki na „Wyłącz obsługę plików cookie”. Odpowiedni sposób postępowania można znaleźć w instrukcji obsługi używanej przeglądarki. Jeśli jednak odmówią Państwo korzystania z plików cookie, może to spowodować ograniczenie korzystania z niektórych obszarów naszych stron internetowych.

Odnów lub zmień zgodę na używanie plików cookie.

Menedżer tagów Google

Menedżer tagów Google

Ta strona korzysta z menedżera tagów Google. Menedżer tagów nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które mogą ewentualnie zbierać dane po Państwa stronie. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli opcja ta jest wyłączona na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie ona nadal obowiązywać dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w menedżerze tagów Google. Politykę prywatności Google dla tego narzędzia można znaleźć tutaj: www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics z funkcją anonimizacji

Google Analytics z funkcją anonimizacji

Na naszej stronie korzystamy z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej „Google”. Google-Analytics używa tzw. „plików cookie”, plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze, a tym samym umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony.

Informacje generowane przez te pliki cookie, takie jak czas, lokalizacja i częstotliwość odwiedzin strony, w tym adres IP, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Na naszej stronie korzystamy z Google Analytics z dodatkiem „_gat._anonymizeIp”. W takim przypadku Państwa adres IP zostanie już skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a tym samym zanonimizowany.

Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Państwa z naszej strony, do sporządzania raportów na temat aktywności na naszej stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Google, jak sam twierdzi, nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Mogą Państwo uniemożliwić instalację plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Google oferuje także dodatek do dezaktywacji dla najpopularniejszych przeglądarek, dzięki czemu mają Państwo większą kontrolę nad tym, co Google gromadzi na temat odwiedzanych przez Państwa stron. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że żadne informacje o odwiedzinach strony nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Dodatek dezaktywujący Google Analytics nie zapobiega jednak przesyłaniu informacji do nas ani do innych usług analizy stron, z których możemy korzystać. Więcej informacji na temat instalowania dodatku do przeglądarki znajdą Państwo pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę za pomocą urządzenia mobilnego (smartfona lub tabletu), należy kliknąć ten link , aby zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości. Jest to również możliwe jako alternatywa dla powyższego dodatku do przeglądarki. Kliknięcie tego linku powoduje wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie, który jest ważny tylko dla tej przeglądarki i tej domeny. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, plik cookie rezygnacji również zostanie usunięty, więc wymagane będzie ponowne kliknięcie linku.

Jeśli zgodzili się Państwo na powiązanie przez Google Państwa historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z Państwa kontem Google i wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizacji reklam, Google użyje Państwa danych razem z danymi z Google Analytics, aby utworzyć listę dla remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google Analytics będzie początkowo śledzić na naszej stronie identyfikator uwierzytelniony przez Google powiązany z Państwa kontem Google (a więc danymi osobowymi). Następnie Google Analytics tymczasowo połączy Państwa identyfikator z danymi Google Analytics w celu zoptymalizowania naszych odbiorców.

Jeśli nie zgadzają się z tym Państwo, mogą Państwo to wyłączyć, dokonując odpowiednich ustawień na swoim koncie Google w sekcji „Moje konto”.

Pingdom

Pingdom

Ta strona internetowa korzysta z usługi monitoringu Pingdom, której operatorem jest szwedzka firma Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Sweden. Pingdom używa tzw. "plików cookie", są to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie w pamięci cache przeglądarki internetowej użytkownika odwiedzającego stronę internetową. Te pliki cookie służą do ponownego rozpoznawania przeglądarki internetowej, umożliwiając w ten sposób analizę Państwa wejść na stronę oraz szybkości wczytywania („performance”) i dostępności naszej strony, aby w oparciu o te informacje poprawiać szybkość wczytywania i prezentowania treści na stronie. Aby całkowicie odrzucić możliwość używania plików cookie na Państwa komputerze, mogą Państwo dokonać takich ustawień swojej przeglądarki internetowej, by w przyszłości na Państwa komputerze nie mogły być już zapisywane pliki cookie bądź istniejące już pliki cookie zostały usunięte. Wyłączenie wszelkich plików cookie może jednak spowodować brak możliwości wykonywania niektórych funkcji na naszych stronach internetowych. Politykę ochrony danych osobowych firmy Pingdom znajdą Państwo na stronie www.pingdom.com/legal/privacy-policy

Cookiebot

Cookiebot

Na naszej stronie internetowej aktywowana jest dodatkowo usługa sieciowa firmy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen (zwana dalej: cookiebot.com). Korzystamy z pozyskiwanych przez nią danych w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W związku z tym informacje o Państwa przeglądarce internetowej wzgl. dane osobowe są przekazywane do cookiebot.com. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na zapewnieniu prawidłowego działania strony internetowej. Z chwilą osiągnięcia celu gromadzenia danych nastąpi ich usunięcie. Więcej informacji odnośnie opracowywania przesyłanych danych znajdą Państwo w polityce prywatności cookiebot.com: www.cookiebot.com/de/privacy-policy

Więcej informacji

Konto klienta

Konto klienta

Dla każdego klienta, który dokona odpowiedniej rejestracji zostaje utworzony chroniony hasłem bezpośredni dostęp do przechowywanych u nas jego danych inwentaryzacyjnych (konto klienta). Mają Państwu tutaj wgląd w zakończone, otwarte i ostatnio wysłane zamówienia lub mogą zarządzać swoimi danymi adresowymi. Zobowiązują się Państwo do poufnego traktowania osobistych danych dostępowych i nieudostępniania ich nieupoważnionym osobom trzecim. Nie możemy brać na siebie odpowiedzialności za przypadki nadużycia haseł, chyba że przyczyna nadużycia leży po naszej stronie.

Dzięki funkcji „nie wylogowuj mnie” chcemy sprawić, aby Twoja wizyta na naszej stronie była możliwie jak najbardziej przyjemna. Funkcja ta pozwala na korzystanie z naszych usług bez konieczności ponownego logowania się za każdym razem. Ze względów bezpieczeństwa zostaniesz jednak poproszony o ponowne wprowadzenie swojego hasła, jeśli na przykład chcesz zmienić swoje dane osobowe lub złożyć zamówienie. Zalecamy, aby nie korzystać z tej funkcji, jeśli komputer jest używany przez wielu użytkowników. Należy pamiętać, że funkcja „nie wylogowuj mnie” nie jest dostępna w przypadku korzystania z ustawienia, które automatycznie usuwa zapisane pliki cookie po każdej sesji.

Logowanie za pomocą Auth0

Logowanie za pomocą Auth0

W ramach naszej oferty online używamy narzędzia Auth0, dostarczanego przez Auth0, 10900 NE 8th Street, Bellevue, WA 98004, USA, do zarządzania logowaniami do naszego systemu. Dane są przekazywane do USA i tam przetwarzane w naszym imieniu zgodnie z umową o przetwarzaniu zamówień (art. 28 RODO). Auth0 spełnia wymagania Tarczy Prywatności EU-USA, która reguluje gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych z UE. Należy również przestrzegać informacji o ochronie danych osobowych Auth0 na stronie auth0.com/privacy

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy techniczne i administracyjne środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieautoryzowanym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz usługodawcy pracujący dla nas są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Za każdym razem, gdy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, są one szyfrowane przed przesłaniem. Oznacza to, że Państwa dane nie mogą być wykorzystane przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłemu procesowi udoskonalania, a nasze oświadczenia o ochronie prywatności podlegają ciągłym zmianom. Należy upewnić się, że dysponują Państwo najnowszą wersją.

Prawa osób zainteresowanych

W każdej chwili mają Państwo prawo do informacji, korekty, usuwania lub ograniczania przetwarzania przechowywanych danych, prawa sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych i skargi zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych.

informacji

Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od nas informacji, czy i w jakim stopniu przetwarzamy Państwa dane.

sprostowania danych osobowych

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeśli przetwarzane przez nas Państwa dane są niekompletne lub niepoprawne, mogą Państwo zażądać ich korekty lub uzupełnienia w dowolnym momencie.

usunięcia danych osobowych

Prawo do usunięcia danych osobowych

Mogą Państwo zażądać od nas usunięcia danych, jeśli przetwarzamy je bezprawnie lub jeśli przetwarzanie niewspółmiernie koliduje z Państwa uzasadnionymi interesami. Należy pamiętać, że mogą istnieć powody stojące na przeszkodzie natychmiastowemu usunięciu, np. w przypadku prawnie uregulowanych wymagań dotyczących przechowywania. Niezależnie od Państwa prawa do usunięcia, natychmiast i całkowicie usuniemy Państwa dane, chyba że istnieje prawny lub ustawowy obowiązek przechowywania danych w tym zakresie.

ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeśli

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych przez okres, który pozwala nam zweryfikować prawidłowość danych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale odmawiają Państwo ich usunięcia i zamiast tego zażądają ograniczenia wykorzystania danych,
 • nie potrzebujemy już danych dla przewidzianego dla nich celu, ale Państwo nadal potrzebują tych danych w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub
 • złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

przenoszenia danych osobowych

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Mogą Państwo zażądać, abyśmy udostępnili Państwu przekazane nam przez siebie dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do przetwarzania automatycznego formacie, oraz aby mogli Państwo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, o ile

 • przetwarzamy takie dane na podstawie udzielonej przez Państwa i odwołalnej zgody lub w celu wykonania umowy między nami, a
 • przetwarzanie to odbywa się w oparciu o zautomatyzowane procedury.

Jeśli jest to technicznie możliwe, mogą Państwo zażądać od nas przekazania danych bezpośrednio innemu administratorowi.

sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy Państwa dane w uzasadnionym interesie, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych; odnosiłoby się to również do profilowania opartego na tych przepisach. Wówczas nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że uda nam się wykazać przekonujące uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w celu reklamy bezpośredniej bez podania przyczyny.

skargi

Prawo do skargi

Jeśli uważają Państwo, że podczas przetwarzania danych naruszamy niemieckie lub europejskie przepisy dotyczące ochrony danych, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia podnoszonych kwestii. Oczywiście mają Państwo również prawo skontaktować się z właściwym organem nadzoru, odpowiednim urzędem nadzoru ochrony danych. Jeśli chcą Państwo dochodzić jednego z wymienionych praw wobec nas, prosimy o skontaktowanie się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. W razie wątpliwości możemy zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych oświadczeniach o ochronie prywatności, jeśli jest to konieczne ze względu na nowe technologie. Należy upewnić się, że dysponują Państwo najnowszą wersją. W przypadku wprowadzenia zasadniczych zmian w niniejszej polityce prywatności opublikujemy je na naszej stronie internetowej.

Wszystkie zainteresowane strony i osoby odwiedzające naszą stronę internetową mogą się z nami skontaktować w sprawach dotyczących ochrony prywatności pod adresem:

Pan Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.: 0941 2986930
Faks: 0941 29869316
E-mail: anfrage@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

Tutaj uzyskają Państwo nasze informacje odnośnie ochrony danych osobowych dla osób ubiegających się o członkostwo, klientów, sklepów specjalistycznych i dostawców.