Wij nemen gegevensbescherming serieus

 

Wij nemen gegevensbescherming serieus

De bescherming van uw privésfeer bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres op van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina's die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van het bezoek. Deze informatie is absoluut noodzakelijk voor de technische weergave van de website en het veilig functioneren van de server. Er vindt geen gepersonaliseerde analyse van deze gegevens plaats.

Wanneer u gegevens naar ons verstuurt via het contactformulier, worden deze gegevens in het kader van de gegevensopslag bewaard op onze servers. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden doorgegeven.

Verwerkingsverantwoordelijke:
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Telefoon: +49 921 912-0
Fax: +49 921 912-370

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoon. Deze omvatten uw naam, uw adres en uw e-mailadres. U hoeft ook geen persoonsgegevens prijs te geven om onze website te kunnen bezoeken. In sommige gevallen hebben wij uw naam en adres en andere informatie nodig om u de gewenste dienst te kunnen aanbieden.

Hetzelfde geldt indien wij u op uw verzoek informatiemateriaal doen toekomen of uw aanvragen beantwoorden. In deze gevallen zullen wij u daar altijd op attent maken. Bovendien slaan wij alleen de gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig heeft meegedeeld.

Wanneer u gebruikmaakt van een van onze diensten, verzamelen wij doorgaans alleen de gegevens die nodig zijn om u onze dienst te kunnen bieden. Mogelijk vragen wij u verdere informatie, die u echter op vrijwillige basis verstrekt. Steeds wanneer wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dit om u onze diensten te kunnen aanbieden of onze commerciële doelstellingen te verwezenlijken.

Automatisch opgeslagen gegevens

Server-log-bestanden

Server-log-bestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

 • datum en tijdstip van het bezoek
 • naam van het geopende bestand
 • pagina van waaruit het bestand werd geopend
 • toegangsstatus (bestand verstuurd, bestand niet gevonden, enz.)
 • gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem
 • volledig IP-adres van uw computer
 • verzonden hoeveelheid gegevens

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De verwerking vindt conform artikel 6 lid 1 letter f AVG plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Met het oog op de technische veiligheid en vooral het bestrijden van inbraakpogingen op onze webserver, worden deze gegevens kortstondig door ons opgeslagen. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij echter geen link leggen met individuele personen. Na uiterlijk zeven dagen worden de gegevens door inkorting van het IP-adres op domeinniveau geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is de gegevens aan een individuele gebruiker te linken. In geanonimiseerde vorm worden de gegevens daarnaast verwerkt voor statistische doeleinden; er vindt geen vergelijking plaats met andere gegevensbestanden en de gegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven aan derden. Alleen in het kader van onze serverstatistieken, die wij om de twee jaar in ons werkverslag publiceren, wordt het aantal paginaoproepen weergegeven.

Cookies

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij mogelijk informatie op uw computer op in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver naar uw browser worden verstuurd en op de harde schijf worden opgeslagen. Hierbij wordt uitsluitend het internetprotocoladres opslagen, geen persoonsgegevens. Deze informatie die in de cookies wordt opgeslagen, maakt het mogelijk u bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen, waardoor het gebruik voor u wordt vereenvoudigd. De rechtsgrond voor het gebruik van cookies is het gerechtvaardigde belang volgens artikel 6 lid 1 letter f AVG.

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Wanneer u niet wenst dat uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen in uw browser te veranderen in ”Cookies weigeren”. De specifieke werkwijze vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Wanneer u het gebruik van cookies weigert, kan het gebruik van sommige delen van onze website worden beperkt.

Verleng of wijzig uw toestemming voor cookies.

Google Tag Manager

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags die op hun beurt mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookieniveau deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze bestaan voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. De privacyverklaring van Google met betrekking tot deze tool vindt u hier: www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ”Google” genoemd. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ”cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De door deze cookies geproduceerde informatie, bijvoorbeeld het tijdstip, de locatie en de frequentie van uw bezoek aan de website met inbegrip van uw IP-adres, wordt doorgestuurd naar Google in de VS en daar opgeslagen.

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics met de extensie ""_gat._anonymizeIp"". Uw IP-adres wordt in dit geval door Google al binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, waar de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van kracht is, ingekort en daardoor geanonimiseerd.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren aan de beheerder van de website. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal, volgens eigen verklaringen, in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens van Google. U kunt het installeren van cookies verhinderen door de desbetreffende instelling van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Daarnaast biedt Google voor de meest voorkomende browsers een deactiverings-add-on aan, die u meer controle geeft over welke gegevens van de door u geopende websites worden verzameld door Google. De add-on meldt JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics mag worden verstrekt. De deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere eventueel door ons gebruikte internetanalysediensten wordt verstrekt. Meer informatie over de installatie van de browser-add-on kunt u vinden via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wanneer u onze website via een mobiel toestel (smartphone of tablet) bezoekt, moet u in plaats daarvan op deze link klikken, om de tracking door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Dit is bij wijze van alternatief ook mogelijk voor de bovenstaande browser-add-on. Door te klikken op de link wordt er een opt-out-cookie in uw browser ingesteld, die alleen voor deze browser en dit domein geldt. Wanneer u de cookies in deze browser verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd, zodat u opnieuw op de link moet klikken.

Indien u Google toestemming heeft verleend om uw internet- en appgeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om doelgroepenlijsten op te stellen voor cross-device remarketing. Daartoe registreert Google Analytics op onze website in eerste instantie uw Google-geauthenticeerde ID die aan uw Google account is gekoppeld (dus persoonsgegevens). Daarna koppelt Google Analytics uw ID tijdelijk aan uw Google Analytics-gegevens om onze doelgroepen te optimaliseren.

Als u daarmee niet akkoord gaat, kunt u dat met de juiste instellingen binnen “Mijn account” van uw Google account uitschakelen.

Pingdom

Pingdom

Op deze website wordt gebruikgemaakt van Pingdom, de monitoringservice van Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Zweden. Pingdom maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestandjes die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de website. Deze cookies zorgen ervoor dat uw browser herkend wordt en uw bezoeken, de laadprestaties (“performance”) en de beschikbaarheid van onze website geanalyseerd kunnen worden zodat we de laadprestaties en de presentatie van de inhoud van de website kunnen verbeteren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies op uw computer in het algemeen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in het vervolg geen cookies meer op geïnstalleerd kunnen worden en/of reeds geïnstalleerde cookies verwijderd worden. Blokkeren van cookies kan er echter toe leiden dat bepaalde functies van onze webpagina's niet uitgevoerd kunnen worden. Informatie over gegevensbescherming bij Pingdom vindt u via www.pingdom.com/legal/privacy-policy

Cookiebot

Cookiebot

Op onze website maken we gebruik van de webservice van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen (hierna te noemen: cookiebot.com). We gebruiken de gegevens hiervan om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. Daarom zal uw browser eventueel persoonsgegevens doorsturen naar cookiebot.com. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f AVG. Ons gerechtvaardigde belang wordt gevormd door het storingsvrij functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn opgeslagen is verwezenlijkt. Meer informatie over de behandeling van de verstrekte gegevens vindt u in de privacyverklaring van cookiebot.com: www.cookiebot.com/de/privacy-policy

Verdere informatie

Klantaccount

Klantaccount

Voor elke klant die zich als zodanig bij ons registreert maken we een account aan waarmee hij via een wachtwoord rechtstreeks toegang krijgt tot zijn gegevens die bij ons opgeslagen zijn (“klantaccount”). Hier kunt u gegevens inzien over uw afgeronde, openstaande en recent verzonden bestellingen en uw adresgegevens beheren. U verplicht zich uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en deze niet ter beschikking te stellen van onbevoegde derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruikte wachtwoorden, tenzij wij verantwoordelijk blijken voor het misbruik ervan.

Met de functie 'Ingelogd blijven' willen we uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk maken. Met deze functie kunt u onze diensten gebruiken zonder telkens opnieuw in te loggen. Om veiligheidsredenen wordt u echter gevraagd uw wachtwoord opnieuw in te voeren als bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens gewijzigd moeten worden of als u een bestelling wilt plaatsen. We raden u aan deze functie niet te gebruiken als de computer door meerdere gebruikers gebruikt wordt. Houd er rekening mee dat de functie 'Ingelogd blijven' niet beschikbaar is als u een instelling gebruikt die opgeslagen cookies automatisch na elke sessie verwijdert.

Inloggen met Auth0

Inloggen met Auth0

Wij gebruiken binnen ons onlineaanbod de tool Auth0, aangeboden door Auth0, 10900 NE 8th Street, Bellevue, WA 98004, VS, om de logins in ons systeem te beheren. De gegevens worden doorgestuurd naar de VS en daar in opdracht van ons verwerkt volgens de bepalingen van een orderverwerkingsovereenkomst (art. 28 AVG). Auth0 voldoet aan de vereisten van het EU-US Privacy Shield Framework, dat het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de EU regelt. U vindt het privacybeleid van Auth0 op auth0.com/privacy

Veiligheid

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en dienstverleners die voor ons actief zijn, zijn verplicht de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen.

Telkens wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd voordat ze worden doorgestuurd. Dat wil zeggen dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze veiligheidsmaatregelen zijn daarbij onderworpen aan een continu verbeteringsproces en onze privacyverklaringen worden voortdurend bijgewerkt. Zorg dat u beschikt over de laatste versie.

Rechten van betrokken personen

U heeft te allen tijde recht op informatie over en rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, recht van bezwaar tegen de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid alsmede het recht een klacht in te dienen volgens de voorwaarden van het recht inzake gegevensbescherming.

informatie

Recht op informatie

U kunt ons om informatie vragen of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

rectificatie

Recht op rectificatie

Wanneer wij gegevens van u verwerken die onvolledig of onjuist zijn, kunt u ons te allen tijde verzoeken om correctie of aanvulling van deze gegevens.

verwijdering

Recht op verwijdering

U kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen indien we deze onrechtmatig verwerken of wanneer de verwerking uw legitieme belangen bij bescherming in onevenredige mate doorkruist. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen bestaan die onmiddellijke verwijdering in de weg staan, bijv. in het geval van wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. Ongeacht de uitoefening van uw recht op verwijdering, zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, op voorwaarde dat er geen zakelijkrechtelijke of wettelijke bewaartermijn bestaat op grond waarvan wij de gegevens niet mogen verwijderen.

beperking van verwerking

Recht op beperking van verwerking

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken indien

 • u de juistheid van de gegevens betwist en wel met inachtneming van een termijn die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens na te gaan.
 • de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u verwijdering weigert en in plaats daarvan verzoekt het gebruik van de gegevens te beperken,
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog nodig heeft om claims in te dienen of juridische rechten te verdedigen, of
 • als u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van gegevens.

gegevensoverdraagbaarheid

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt ons vragen u de gegevens die u ons verstrekt heeft in een gestructureerd, gangbaar en technisch leesbaar formaat te verstrekken en u in staat te stellen deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder onze tussenkomst, indien

 • wij deze gegevens verwerken op basis van uw toestemming en u deze kunt intrekken of wij deze gebruiken om een overeenkomst met u uit te voeren, en
 • deze verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde methoden.

Als het technisch mogelijk is, kunt u ons vragen uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

bezwaar

Recht van bezwaar

Als wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aanvoeren voor de verwerking die opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt op elk moment zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing.

Recht om een klacht in te dienen

Recht om een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat wij bij het verwerken van uw gegevens Nederlandse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming schenden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen om eventuele vragen te kunnen ophelderen. Uiteraard heeft u ook het recht zich te wenden tot de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is. Als u een van de bovenstaande rechten tegen ons wilt doen gelden, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaringen te wijzigen indien dit nodig is vanwege nieuwe technologieën. Zorg dat u beschikt over de laatste versie. Als er fundamentele wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring, publiceren wij deze op onze website.

Alle belanghebbenden en bezoekers van onze website kunnen ons met vragen over gegevensbescherming als volgt bereiken:

De heer Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.: +49 941 2986930
Fax: +49 941 29869316
E-mail: anfrage@projekt29.de
Website: www.projekt29.de

Hier vindt u onze informatie over de bescherming van persoonsgegevens voor sollicitanten, klanten, vakhandel en leveranciers.