Ochranu údajů bereme vážně

 

Ochranu údajů bereme vážně

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Ve výchozím nastavení ukládají naše webové servery při návštěvě našich webových stránek IP adresu vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které navštívíte, datum a trvání návštěvy. Tyto informace jsou povinné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Osobní vyhodnocení těchto údajů neprobíhá.

Pokud nám pošlete data prostřednictvím kontaktního formuláře, budou tato data uložena během zálohování na našich serverech. Vaše data použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše data budou přísně důvěrná. Údaje nejsou předávány třetím osobám.

Odpovědný orgán:
medi GmbH & Co. KG
Medicusstr. 1
95448 Bayreuth
Telefon: 0921 912-0
Telefax: 0921 912-370

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o vás. Patří k nim vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Pro návštěvu našich webových stránek nemusíte zveřejňovat žádné osobní údaje. V některých případech potřebujeme vaše jméno a adresu a další informace, abychom vám mohli nabídnout požadovanou službu.

Totéž platí pro případ, abychom vám mohli na vaše požádání informace zaslat, nebo pokud budeme odpovídat na vaše dotazy. V těchto případech vás o tom budeme vždy informovat. Kromě toho ukládáme pouze data, která jste nám předali automaticky nebo dobrovolně.

Používáte-li některou z našich služeb, obvykle shromažďujeme pouze data nezbytná pro poskytování našich služeb. Můžeme vás požádat o další informace, které jsou ale dobrovolné. Vždy, když zpracováváme osobní údaje, děláme to proto, abychom vám mohli nabídnout naše služby nebo sledovat naše obchodní cí

Automaticky uložená data

Soubory protokolu serveru

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

 • Datum a čas žádosti
 • Název požadovaného souboru
 • Stránka, ze které byl soubor požadován
 • Stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.)
 • použitý webový prohlížeč a použitý operační systém
 • kompletní IP adresa žádajícího počítače
 • množství přenesených dat

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí. Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

Tato data jsou krátkodobě ukládána z důvodu technické bezpečnosti, zejména proto, abychom zabránili útokům na náš webový server. Na základě těchto údajů není možné identifikovat jednotlivé osoby. Nejpozději po sedmi dnech jsou data anonymizována zkrácením adresy IP na úrovni domény, takže již není možné navázat spojení s jednotlivými uživateli. Data jsou také zpracovávána anonymně pro statistické účely; nedochází k porovnání s jinými databázemi ani k přenosu třetím stranám, a to ani ve výňatcích. K znázornění počtu volání stránky se koná pouze v souvislosti se statistikami našich serverů, které zveřejňujeme každé dva roky v naší zprávě o činnosti.

Soubory cookie

Soubory cookie

Při návštěvě našich webových stránek můžeme ukládat informace do vašeho počítače ve formě souborů cookie. Soubory cookies jsou malé soubory, které jsou přenášeny z internetového serveru do vašeho prohlížeče a ukládány na pevný disk. Zde se ukládá pouze adresa internetového protokolu – žádné osobní údaje. Tyto informace, které jsou uloženy v souborech cookie, nám umožní vás automaticky rozpoznat při příští návštěvě našich webových stránek, což vám usnadní jejich použití. Právním základem pro používání souborů cookie je oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Samozřejmě můžete také navštívit naše webové stránky bez přijímání souborů cookie. Pokud si nepřejete, aby byl váš počítač při příští návštěvě rozpoznán, můžete odmítnout používání souborů cookie změnou nastavení v prohlížeči na „Odmítnout soubory cookie“. Příslušný postup je uveden v návodu k obsluze konkrétního prohlížeče. Pokud odmítnete používání souborů cookie, mohou existovat omezení v používání některých oblastí našich webových stránek.

Obnovte nebo změňte svůj souhlas se soubory cookie.

Správce značek Google

Správce značek Google

Tento web používá Správce značek Google. Správce značek neshromažďuje osobní údaje. Nástroj spouští další značky, které mohou za určitých okolností údaje shromažďovat. Správce značek Google k těmto datům nepřistupuje. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane v platnosti pro všechny měřicí značky implementované pomocí Správce značek Google. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se tohoto nástroje naleznete zde: www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics s funkcí anonymizace

Google Analytics s funkcí anonymizace

Na naší webové stránce používáme nástroj Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. soubory „Cookie“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují tak analýzu vašeho používání webových stránek.

Informace generované těmito soubory cookie, jako je čas, místo a frekvence vaší návštěvy webových stránek, včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny do společnosti Google ve Spojených státech a tam jsou ukládány.

Google Analytics používáme na našich webových stránkách s dodatkem „_gat._anonymizeIp“. V tomto případě bude vaše adresa IP již společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru a tím bude anonymizována.

Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o naší činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google přenáší případně tyto informace také třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany tato data z pověření společnosti Google zpracovávají.

Společnost Google podle vlastních informací v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty společnosti Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tom případě nebudete pravděpodobně moci používat veškeré funkce naší webové stránky.

Společnost Google navíc nabízí deaktivační doplněk pro nejběžnější prohlížeče, který vám dává větší kontrolu nad tím, jaká data společnost Google shromažďuje o navštívených webových stránkách. Doplněk sděluje skriptu JavaScript (ga.js) z nástroje Google Analytics, že by do nástroje Google Analytics neměly být přenášeny žádné informace o návštěvě webových stránek. Deaktivační doplněk nástroje Google Analytics však nezabraňuje přenosu informací k nám ani do jiných služeb webové analýzy, které můžeme používat. Další informace o instalaci doplňku prohlížeče jsou k dispozici na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pokud navštívíte náš web prostřednictvím mobilního zařízení (chytrý telefon nebo tablet), musíte místo toho kliknout na tento odkaz, abyste v budoucnu zabránili sledování nástrojem Google Analytics na tomto webu. To je také možné jako alternativa k výše uvedenému doplňku prohlížeče. Kliknutím na odkaz umístíte do svého prohlížeče soubor cookie pro odhlášení, který je platný pouze pro daný prohlížeč a tuto doménu. Pokud v tomto prohlížeči odstraníte soubory cookie, odstraní se také soubor cookie pro odhlášení, takže budete muset znovu kliknout na odkaz.

Pokud jste souhlasili s propojením historie procházení webových stránek a aplikací s vaším účtem Google a pomocí informací z vašeho účtu Google k personalizaci reklam, použije společnost Google vaše údaje s údaji Google Analytics k poskytování seznamů pro cílové skupiny a bude nabízet remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem Google Analytics nejprve zaznamená vaše ID ověřené společností Google na našich webových stránkách, který je propojen s vaším účtem Google (tj. Osobní údaje). Google Analytics poté dočasně propojí vaše ID s údaji Google Analytics, aby se optimalizovaly naše cílové skupiny.

Pokud s tím nesouhlasíte, můžete toto nastavení vypnout provedením příslušných nastavení v oblasti „Můj účet“ ve svém účtu Google.

 

Pingdom

Pingdom

Tyto webové stránky používají monitorovací službu Pingdom, kterou provozuje švédská společnost Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Švédsko. Pingdom používá tzn. soubory „Cookie“. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka webu. Tyto soubory cookie se používají k rozpoznání prohlížeče, a umožňují tak analýzu vašeho přístupu, výkonu a dostupnosti našich webových stránek, aby se zlepšilo chování při načítání a prezentaci obsahu na webu. Chcete-li obecně vznést námitky proti používání souborů cookie ve vašem počítači, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby v budoucnu již nemohly být ve vašem počítači ukládány, nebo byly odstraněny již uložené soubory cookie. Vypnutí všech souborů cookie však může znamenat, že některé funkce na našich webových stránkách již nebude možné vykonat. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Pingdom naleznete na adrese www.pingdom.com/legal/privacy-policy

Cookiebot

Cookiebot

Na našich webových stránkách je načítána webová služba společnosti Cybot A / S, Havnegade 39, 1058 Kodaň (dále: cookiebot.com). Tato data používáme k zajištění plné funkčnosti našich webových stránek. V této souvislosti může váš prohlížeč přenášet osobní údaje do nástroje cookiebot.com. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá ve správném fungování webové stránky. Data budou vymazána, jakmile bude splněn účel jejich shromáždění. Další informace o nakládání s přenesenými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů cookiebot.com: www.cookiebot.com/de/privacy-policy

Další informace

Zákaznický účet

Zákaznický účet

Pro každého zákazníka, který se odpovídajícím způsobem zaregistruje, nastavíme přímý přístup k jeho uloženým údajům (zákaznický účet) chráněným heslem. Zde si můžete prohlédnout údaje o svých dokončených, otevřených a nedávno odeslaných objednávkách nebo spravovat své údaje o adrese. Zavazujete se, že budete s osobními údaji o přístupu zacházet důvěrně a nebudete je zpřístupňovat neoprávněným třetím stranám. Nemůžeme přijmout odpovědnost za zneužitá hesla, pokud nebudeme za toto zneužití odpovědni.

Funkcí „zůstat přihlášený“ Vám chceme návštěvu našich internetových stránek co možná nejvíce zpříjemnit. Tato funkce Vám umožňuje používat naše služby, aniž byste se museli pokaždé znovu přihlašovat. Z bezpečnostních důvodů však budete znovu požádáni o zadání svého hesla, když budete například chtít změnit své osobní údaje nebo zadat objednávku. Doporučujeme Vám tuto funkci nepoužívat, jestliže Váš počítač používá více uživatelů. Upozorňujeme na to, že funkce „zůstat přihlášený“ není k dispozici, pokud máte v prohlížeči nastaveno, aby se uložené soubory cookie po každé relaci automaticky vymazaly.

Přihlášení pomocí Auth0

Přihlášení pomocí Auth0

V rámci naší online nabídky používáme nástroj Auth0 poskytovaný společností Auth0, 10900 NE 8th Street, Bellevue, WA 98004, USA, který nám umožňuje spravovat přihlašování v našem systému. Údaje jsou přitom přenášeny do USA, kde jsou dle dohody o zpracování objednávek (čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) z našeho pověření zpracovány. Auth0 splňuje požadavky programu „Privacy Shield“ mezi EU a USA, který upravuje shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů z EU. Prohlášení společnosti Auth0 o ochraně osobních údajů naleznete na auth0.com/privacy

Bezpečnost

Bezpečnost

Přijali jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci i poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů.

Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou před přenosem šifrovány. To znamená, že vaše data nemohou být zneužita třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření podléhají neustálému zlepšování a naše prohlášení o ochraně údajů jsou neustále revidována. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi.

Práva zúčastněných osob

Máte právo na informace, opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich uložených údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů a stěžovat si v souladu s požadavky zákona o ochraně údajů.

informace

Právo na informace

Můžete si od nás vyžádat informace o tom, zda a do jaké míry zpracováváme vaše údaje.

opravu

Právo na opravu

Pokud zpracováváme vaše údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete kdykoli požádat o jejich opravu nebo doplnění.

smazání

Právo na smazání

Můžete požádat o vymazání vašich údajů, pokud je zpracováváme nezákonně nebo pokud zpracování nepřiměřeně narušuje vaše oprávněné zájmy. Upozorňujeme, že mohou existovat důvody, které brání okamžitému smazání, např. v případě zákonem stanovených požadavků na uchovávání. Bez ohledu na uplatnění vašeho práva na smazání vaše údaje okamžitě a úplně smažeme, pokud v tomto ohledu neexistují žádné zákonné ani právní požadavky na uchovávání.

omezení zpracování

Právo na omezení zpracování

Můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich údajů, pokud

 • Odmítáte přesnost údajů po dobu, která nám umožní ověřit správnost údajů.
 • zpracování dat je nezákonné, ale odmítnete smazání a místo toho požadujete omezení jeho použití,
 • data již nepotřebujeme k zamýšlenému účelu, ale stále je potřebujete k uplatnění nebo obhajobě právních nároků, nebo
 • jste podali proti zpracování údajů námitku.

přenositelnost dat

Právo na přenositelnost dat

Můžete požadovat, abychom vám poskytli informace, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a abyste tyto informace mohli bez překážek předat jiné osobě za předpokladu, že

 • tyto údaje zpracováváme na základě souhlasu, který jste udělili nebo odvolali, nebo na základě plnění vzájemné smlouvy a
 • toto zpracování se provádí pomocí automatizovaných procesů.

Pokud je to technicky proveditelné, můžete požádat, abychom vaše údaje předali přímo jiné odpovědné osobě.

vznesení námitky

Právo na vznesení námitky

Pokud vaše data zpracujeme pro oprávněný zájem, můžete kdykoli proti tomuto zpracování dat vznést námitku; to by se vztahovalo také na profilování založené na těchto ustanoveních. Vaše data poté nebudeme dále zpracovávat, pokud nedokážeme přesvědčivé důvody pro zpracování, které je hodno ochrany a které převáží vaše zájmy, právy a svobodami nebo že zpracování slouží k uplatnění, prosazování nebo obhajobě právních nároků. Proti zpracování vašich údajů za účelem přímé reklamy můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu.

stížnost

Právo na stížnost

Pokud se domníváte, že při zpracování vašich údajů porušujeme německé nebo evropské právní předpisy o ochraně údajů, kontaktujte nás, abychom objasnili jakékoli dotazy. Máte samozřejmě také právo obrátit se na dozorový orgán, který je za vás odpovědný, příslušného státního úřadu pro dohled nad ochranou údajů. Pokud chcete uplatnit jedno z výše uvedených práv proti nám, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu údajů. V případě pochybností můžeme požádat o další informace k potvrzení vaší totožnosti.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady ochrany osobních údajů, pokud by to bylo nutné z důvodu nových technologií. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi. Pokud dojde k zásadním změnám těchto zásad ochrany osobních údajů, zveřejníme je na našich webových stránkách.

Všechny zúčastněné strany a návštěvníci našich webových stránek nás mohou kontaktovat v otázkách ochrany údajů na adrese:

pan Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
E-mail: anfrage@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

Zde najdete naše informace o ochraně údajů pro žadatele, zákazníky, maloobchodníky a dodavatele.