Vi tager databeskyttelse alvorligt

 

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige oplysninger er et meget vigtigt tema for os. Når du besøger vores hjemmeside, gemmer vores webservere som standard IP´en for din internetudbyder, hjemmesiden, som du besøger os fra, hjemmesiderne, som du besøger hos os, samt besøgets dato og varighed. Disse informationer er absolut nødvendige i forhold til den tekniske overførsel af hjemmesiderne og den sikre serverdrift. Der foretages ikke en personlig evaluering af disse data.

Hvis du sender oplysninger til os via kontaktformular, så gemmes disse oplysninger på vores servere med henblik på datasikring. Dine oplysninger benyttes udelukkende af os til behandlingen af din henvendelse. Dine oplysninger behandles strengt fortroligt. En videregivelse til tredjepart sker ikke.

Ansvarlig:
medi GmbH & Co. KG
Medicusstr. 1
95448 Bayreuth
Telefon: 0921 912-0
Telefax: 0921 912-370

Personlige oplysninger

Personlige oplysninger er oplysninger om dig som person. Det omfatter dit navn, din adresse og din e-mailadresse. Du skal heller ikke afsløre nogen personlige oplysninger for at kunne besøge vores internetside. I nogle tilfælde har vi brug for dit navn og din adresse samt yderligere oplysninger for at kunne tilbyde dig den ønskede tjenesteydelse.

Det samme gælder i tilfælde af, at vi leverer informationsmateriale til dig, som du har ønsket at modtage eller hvis vi svarer på dine henvendelser. I disse tilfælde gør vi dig altid opmærksom på det. Derudover gemmer vi kun de oplysninger, som du automatisk eller frivilligt har sendt til os.

Hvis du benytter en af vores tjenester, indsamler vi som regel kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne tilbyde dig vores tjeneste. Muligvis beder vi dig også om yderligere informationer, som dog er frivillige. Hver gang vi behandler personlige oplysninger, gør vi det for at kunne tilbyde dig vores tjeneste eller for at forfølge vores kommercielle mål.

Automatisk gemte oplysninger

Server-logfiler

Server-logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-logfiler, som din browser automatisk sender til os. Det er:

 • dato og klokkeslet for anmodningen
 • navn på den anmodede fil
 • side, hvorfra der blev anmodet om filen
 • adgangsstatus (fil overført, fil ikke fundet etc.)
 • benyttet webbrowser og benyttet operativsystem
 • den fulde IP-adresse for den anmodende computer
 • overført datavolumen

En sammenføring af disse oplysninger med andre datakilder foretages ikke. Behandlingen sker iht. artikel 6 stk. 1 litra f GDPR på baggrund af vores legitime interesse i forbedringen af vores hjemmesides stabilitet og funktionalitet. På grund af den tekniske sikkerhed, især for at afværge angrebsforsøg på vores webserver, gemmer vi midlertidigt disse oplysninger. En konklusion om enkelte personer er ikke muligt for os på baggrund af disse oplysninger. Senest syv dage senere anonymiseres oplysningerne på domæne-niveau vha. forkortelse af IP-adressen, så det ikke længere er muligt at skabe en forbindelse til den enkelte bruger. I anonymiseret form behandles oplysningerne derudover til statistiske formål; en sammenligning med andre datasæt eller en videregivelse til tredjepart, også som uddrag, finder ikke sted. Det er kun inden for rammen af vores serverstatistik, som vi hvert andet år offentliggør i vores aktivitetsrapport, at der finder en visning af antallet af sidevisninger sted.

Cookies

Cookies

Når du besøger vores internetsider gemmer vi muligvis informationer på din computer i form af cookies. Cookies er små tekstfiler, der overføres fra en internetserver og til din browser og gemmes på dennes harddisk. I den forbindelse er det kun IP-adressen, som gemmes – ingen personlige oplysninger. Disse informationer, som gemmes i cookiesene, gør det muligt automatisk at genkende dig ved dit næste besøg på vores internetside, hvorved din brug bliver nemmere for dig. Retsgrundlaget for brugen af cookies er den legitime interesse i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f GDPR.

Naturligvis kan du også besøge vores internetsider uden at acceptere cookies. Hvis du ikke ønsker, at din computer genkendes ved det næste besøg, kan du også afvise anvendelsen af cookies ved at ændre indstillingerne i din browser til „Afvis cookies“. Den pågældende fremgangsmåde finder du i brugsanvisningen for din browser. Hvis du afviser anvendelsen af cookies, så kan der dog være begrænsninger ift. brugen af bestemte områder af vores internetsider.

Forny eller ændre dit cookiesamtykke.

Pingdom

Pingdom

Denne hjemmeside bruger overvågningstjenesten Pingdom, som drives af den svenske Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Sverige. Pingdom anvender såkaldte »cookies", som er små tekstfiler, der gemmes lokalt i cachen hos webstedets besøgendes internetbrowser. Disse cookies bruges til at genkende browseren og dermed muliggøre en analyse af din adgang samt indlæsningsadfærden („Performance“) og tilgængeligheden af vores hjemmeside, for at forbedre indlæsningsadfærden og præsentation af indholdet på hjemmesiden. For generelt at gøre indsigelse mod brugen af cookies på din computer, kan du indstille din internetbrowser, så der ikke længere kan gemmes cookies på din computer, eller allerede gemte cookies slettes. Men hvis alle cookies slukkes, kan det betyde, at nogle funktioner på vores hjemmeside ikke længere kan udføres. Pingdoms privatlivspolitik findes på www.pingdom.com/legal/privacy-policy

Flere informationer

Kundekonto

Kundekonto

Vi opretter en adgangskodebeskyttet, direkte adgang til brugerdata (kundekonto), der er gemt af os for hver kunde, der registrerer sig i henhold hertil. Her kan du se data om dine udfyldte, åbne og nyligt afsendte ordrer og administrere dine adresse- og bankoplysninger samt nyhedsbrevet. Du forpligter dig til at behandle de personlige adgangsdata fortroligt og ikke at gøre dem tilgængelige for uautoriserede tredjepart. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for misbrug af adgangskoder, medmindre vi er ansvarlige for misbruget.

Sikkerhed

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, ødelæggelse, manipulation og uautoriseret adgang. Alle vores medarbejdere samt de tjenesteydere, der arbejder for os, er forpligtede til at overholde de gyldige databeskyttelseslovgivninger.

Når vi indsamler og behandler personlige oplysninger, så krypteres de inden de overføres. Det betyder, at dine oplysninger ikke kan misbruges af tredjeparter. Vores sikkerhedsforanstaltninger er i den forbindelse underlagt en løbende forbedringsproces, og vores erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger bliver hele tiden opdateret. Sørg venligst for at sikre dig, at du har den nyeste version.

Registreredes rettigheder

Du har til enhver tid ret til indsigt, berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine gemte oplysninger, en ret til indsigelse mod behandlingen samt en ret til dataportabilitet og til at klage i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningens forudsætninger.

indsigt

Ret til indsigt

Du kan kræve indsigt hos os om, om - og i hvilket omfang - vi behandler dine oplysninger.

berigtigelse

Ret til berigtigelse

Hvis vi behandler dine oplysninger, som er ufuldstændige eller forkerte, så kan du til enhver tid kræve af os, at vi berigtiger eller fuldstændiggør dem.

sletning

Ret til sletning

Du kan kræve, at vi sletter dine oplysninger, hvis vi uretmæssigt behandler dem, eller hvis behandlingen på en uforholdsmæssig måde griber ind i dine legitime beskyttelsesværdige interesser. Bemærk venligst, at der kan være grunde, der strider mod en øjeblikkelig sletning, fx i tilfælde af lovmæssigt regulerede opbevaringsforpligtelser.

Uafhængigt af opfattelsen af din ret til sletning, vil vi omgående slette dine oplysninger i fuldt omfang, hvis der ikke i den forbindelse er kontraktlige eller lovgivningsmæssige opbevaringsforpligtelser, der strider imod det.

begrænsning af behandlingen

Ret til begrænsning af behandlingen

Du kan kræve begrænsningen af behandlingen af dine oplysninger af os, hvis

 • Du bestrider oplysningernes rigtighed, dvs. i et tidsrum, der gør det muligt for os at tjekke rigtigheden af oplysningerne
 • behandlingen af oplysningerne er uretmæssig, men du afviser en løsning og i stedet kræver en begrænsning af databrugen
 • vi ikke længere har brug for oplysningerne til det tiltænkte formål, men du stadig har brug for disse oplysninger med henblik på at gøre retsmæssige krav gældende eller forsvare dem, eller
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen af oplysningerne.

dataportabilitet

Ret til dataportabilitet

Du kan kræve af os, at vi stiller dig dine oplysninger, som du har leveret til os, til rådighed for dig i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, samt at du kan sende disse oplysninger til en anden ansvarlig uden at vi hindrer dig i det, hvis

 • vi behandler disse oplysninger pga. et samtykke, som du har tildelt og som er uigenkaldeligt, eller for at opfylde en kontrakt mellem os, og
 • denne behandling sker vha. automatiserede processer.

Hvis det er teknisk muligt, kan du af os kræve en direkte overførsel af dine oplysninger til en anden ansvarlig.

Ret til indsigelse

Ret til indsigelse

Hvis vi behandler dine oplysninger med en legitim interesse, så kan du til enhver tid gøre indsigelse mod denne databehandling; det ville også gælde for en profilering, der støtter sig til disse bestemmelser. Så behandler vi ikke længere dine oplysninger, med mindre vi kan dokumentere vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen sker med henblik på at retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Behandlingen af dine oplysninger med henblik på direkte reklame kan du til enhver tid gøre indsigelse mod uden angivelse af grunde.

Ret til at klage

Ret til at klage

Hvis du mener, at vi i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger strider mod tysk eller europæisk databeskyttelseslovgivning, så beder vi dig om, at tage kontakt til os, så vi kan svare på spørgsmål. Du har naturligvis også ret til at kontakte den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for dig, eller den pågældende regionale datatilsynsmyndighed.

Hvis du ønsker at gøre en af de nævnte rettigheder gældende overfor os, så kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver. I tvivlstilfælde kan vi kræve yderligere informationer for at bekræfte din identitet.

Ændringer af denne erklæring om databeskyttelse

Vi forbeholder os ret til at ændre vores erklæringer om databeskyttelse, hvis det pga. nye teknologier skulle være nødvendigt. Sørg venligst for at sikre dig, at du har den nyeste version. Hvis der foretages grundlæggende ændringer af denne erklæring om databeskyttelse, så giver vi besked om dem på vores hjemmeside.

Alle interessenter og besøgende på vores internetside kan kontakte os vedrørende spørgsmål om databeskyttelse på:

Hr. Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg, Tyskland
Tlf.: +49 (0)941 2986930
Fax: +49 (0)941 29869316
mail: anfrage@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de